سایت مهران بوک از سال 1386 توسط مجنمع فرهنگی مهران و فرزین پوررضا شروع به فعالیت کرد و پس از طی چند سال و آزمایش نسخه های مختلف در ابتدای سال 1395 نسخه جدید وبسایت طراحی و بارگذاری گردید.